Nederlands (Nederland) English (United States)
You are here:   Bewonersvereninging > Activiteiten
Register   |  Login

Activiteiten

Werkgroep Verkeer

 

Home

Deze werkgroep onderhoudt contacten met Gemeente en Provincie over alle verkeers-gerelateerde zaken die voor onze wijk van belang zijn.

De werkgroep heeft studies verricht naar parkeerbehoeften en verkeersintensiteiten rond Bataviastad. Voorts heeft de werkgroep eigen onderzoek verricht naar ontwikkelingen van verkeersintensiteiten tot 2010. De resultaten die in een rapport aan de Provincie Flevoland zijn gepresenteerd, laten een aanzienlijk grotere belasting van de Houtribweg en Markerwaarddijk zien dan tot dusver in offici?le onderzoeken werd gehanteerd. Uitgangspunt voor de werkgroep is een juiste keuze voor een nieuwe structuur van de Houtribweg en de aansluitingen van omliggende wegen. Daarbij is het van groot belang dat een juiste inschatting van benodigde capaciteiten voor deze structuur wordt gemaakt.

Gezien de ontwikkelingen rond de uitbreiding van Bataviastad en de plannen van de Gemeente Lelystad in het kader van het hoofdwegen structuurplan zullen de verkeerstromen rond onze wijk in de toekomst drastisch veranderen. Gemeente en Provincie zijn waren nogal verrast na de opening van Bataviastad en ook ons rapport heeft de nodige aandacht gekregen. Gezamenlijk hebben Provincie Flevoland en Gemeente Lelystad een Amsterdams ingenieursbureau opdracht gegeven plannen uit te werken ter verbetering en reconstructie van deze kruising en de aansluitingen met andere wegen. Concreet betekent het dat een rotonde ter vervanging van de huidige kruising Markerwaarddijk/Houtribweg zo spoedig mogelijk gerealiseerd zal worden. Uitgangspunt is een veilige en soepele afwikkeling van alle verkeersstromen. Onze werkgroep Verkeer maakt deel uit van de groep onder leiding van Provincie en Gemeente die de plannen verder gestalte geeft. Uiteraard streven wij ernaar een voor onze wijk zo gunstig mogelijke oplossing te creëren. 
 |   |  View Topic History  |