Nederlands (Nederland) English (United States)
You are here:   Bewonersvereninging > Activiteiten
Register   |  Login

Activiteiten

Vertegenwoordiging Wijkraad

 

Home

Gemeente Lelystad heeft een paar jaar geleden een nieuwe structuur in het leven geroepen voor de communicatie naar de burgers. Hiertoe zijn wijkraden opgericht, waarin een aantal wijken vertegenwoordigd zijn. Galjoen, Punter, Stadeiland, Kust, Karveel, Boeier, Golfpark en Parkhaven zijn in de wijkraad Kustwijk vertegenwoordigd, met een wijkpost in Jol 27-43. Het bestuur van de bewonersvereniging Golfpark is niet meer direct vertegenwoordigd bij de vergaderingen van de wijkraad, maar houdt wel contact. Informatie over het wijkgericht werken kunt u vinden op de website van de Gemeente Lelystad.
 |   |  View Topic History  |