Nederlands (Nederland) English (United States)
U bent hier:   Nieuws [blog]

Nieuws

Minimaliseren
 

maandag 6 maart 2017 0:00:00

Uitnodiging ALV 2017 op maandagavond 13 maart

 

Ontwikkelingen van Kuststrook

 

Opnieuw aandacht voor de ontwikkelingen van de kuststrook van onze stad. En onze kuststrook reikt tegenwoordig ver!!! Zelfs tot bijna aan Enkhuizen aan toe.
Vanuit de gemeente zijn mevrouw Hernández Cruz, stedenbouwkundig ontwerper, en de heer Veldhuis, teamleider Ruimtelijk en Economisch Beleid, uitgenodigd om ons de huidige visie van de gemeente op de kust toe te lichten.

 

Pauze

 

Agenda Algemene Jaarvergadering.

 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken

 2. Verslag van de vorige jaarvergadering (zie onze website)

 3. Jaaroverzicht in vogelvlucht door de voorzitter

 4. Status ontwikkelingen in en rondom het Golfpark

  1. Buurtpreventie

  2. Buurtzorg

  3. Glasvezel

  4. Buurtbus

  5. Overslaghaven Flevokust

  6. Houtribweg (renovatie wegdek)

 5. Groencommissie

 6. Activiteiten in 2016

 7. Financieel jaarverslag 2016 (ter vergadering beschikbaar en op onze website)

 8. Begroting 2017

 9. Verslag van de Kascontrolecommissie

 10. Benoeming Kascontrolecommissie 2017

 11. Bestuurssamenstelling

 12. Rondvraag

 13. Sluiting van de vergadering

 

Ca. 22.00 uur: Afsluiting met een drankje. De secretaris...

 

NB.

U kunt uw contributie voor dit verenigingsjaar, zijnde 12 euro, met vermelding van uw huisnummer overmaken op rekeningnummer NL84 INGB 0007 9933 45 t.a.v. Bewonersver. Golfpark 

Commentaar
** nog geen commentaar **
Leg commentaar op artikel vast

Ga terug