Nederlands (Nederland) English (United States)
You are here:   Nieuws [blog]
Register   |  Login

Nieuws

Minimize
      
 • Categories
  • Zuigerplasbos
  • Buurtbus
  • BBQ 21e eeuw
  • Lommerrijk
  • Bestuur
  • Groenvoorziening
  • Bewonersinitiatief

Recent Comments
"https://www.luchtfon"...
4/9/2019 9:28:30 AM

"www.houtrook.nl www."...
8/23/2016 8:42:09 AM

"Wanneer komt het ver"...
4/29/2016 10:39:28 AM

"De doorgang van het "...
11/1/2014 5:14:21 PM

"Klopt de zin ''wij r"...
12/5/2013 9:52:32 AM

"Prachtig helder stuk"...
11/29/2013 5:19:31 PM

"Om o.a. de biologisc"...
11/14/2013 9:26:31 AM

"Volgens de FlevoPost"...
3/21/2012 11:46:48 PM

"Ten eerste willen wi"...
3/20/2012 8:52:33 PM

"Wij willen ons richt"...
3/20/2012 10:12:08 AM


(Log-In to Subscribe)
Sunday, September 29, 2019 12:00:00 AM
Detail informatie ontwikkelingen Plan Unigolf

 Naast de flyer is detailinformatie van de activiteiten van het bestuur in het afgelopen half beschikbaar. 


Lees het artikel

Saturday, September 28, 2019 12:00:00 AM
Ontwikkelingen betreffende het voortbestaan van de golfbaan.

De bewonersvereniging van het Golfpark staat niet toe dat er getornd wordt aan het huidige bestemmingsplan en staat open om met de betrokken partijen naar een oplossing te zoeken, dat het voortbestaan van de golfbaan mogelijk maakt.


Lees het artikel

Saturday, April 06, 2019 12:00:00 AM
Notulen van de ALV op maandag 11 maart 2019

Aanwezig: 1-21-31-37-40-42-45-50-52-56-58-97-104-112-117-121-122-124-125-131-133-135-136-145-149-153-159-171-177-184

Afmeldingen: 10, 115, 138, 181 en 188

De uitnodiging voor deze bijeenkomst is zowel per flyer “huis aan huis” verspreid als per email. Ook was de agenda op de website www.golfpark-lelystad.nl in te zien.


Lees het artikel

Saturday, March 09, 2019 10:37:18 PM
Notulen ALV 2018

 Bewonersvereniging Golfpark Lelystad

Notulen van de ALV op maandag 19 maart 2018. Locatie: Theater Posa, Kempenaar te Lelystad.

Aanwezig:5, 10, 11, 13, 23, 31, 36, 37, 50, 97, 104, 112, 117, 121, 122, 124, 131, 133, 136, 145, 149, 152, 153, 156, 159, 171, 184

Afmeldingen: 15, 19, 39, 42, 170

 

Aanwezig Lommerrijk 2 (B&B)

Afmeldingen Lommerrijk: 11 en 15 


Lees het artikel

Sunday, March 03, 2019 12:00:00 AM
Financieel resultaat 2017 en begroting 2018

Voor het financieeloverzicht van 2018 en begroting 2019 klik hieronder op lees het artikel.

Reden contributie verhoging

Komend jaar wordt er geen grote barbecue georganiseerd, maar wellicht op initiatief van één van de bewoners een “kleinere”, d.w.z. zonder gehuurde tent, zodat daar in 2019 geen budget voor gereserveerd hoeft te worden.

Wel zullen er mogelijk extra bijeenkomsten gepland worden met het oog op te bespreken actuele onderwerpen, c.q. informatieavonden, zodat het bestuur het raadzaam acht de contributie voor het eerst sinds de oprichting met een paar euro te verhogen tot € 15,00 per jaar. 

 

Lelystad, 1 maart 2019

Johan Nobel, (scheidend) penningmeester

 


Lees het artikel

Thursday, February 14, 2019 12:00:49 PM
Algemene Leden Vergadering op maandag 11 maart in Theater Posa 20:00

 Aan alle leden van de bewonersvereniging,

 
Alhoewel de agenda nog niet gereed is, nodigen we u nu al vast uit voor de ALV op 11 maart.
De locatie is wederom: Theater Posa, Kempenaar 01-10  
We beginnen om 20:00 maar de zaal is al vanaf 19:30 open.
Een definitieve uitnodiging met agenda en stukken voor de vergadering zal zo spoedig mogelijk hierna worden verzonden.
 
 

Lees het artikel

Wednesday, December 19, 2018 12:00:00 AM
Woningbouw op het golfterrein door Unigolf

 De afgelopen week is er de nodige onrust ontstaan over het voornemen van Unigolf om op het golfterein zelf 100 woningen te bouwen. Zaterdag 15 december is ondertstaande flyer rondgebracht. 


Lees het artikel

Monday, March 19, 2018 12:00:00 AM
financieel resultaat 2017 en begroting 2018

 Voor de resultaatrekening en balans van 2017 plus begroting 2018 zie lees het artikel


Lees het artikel

Saturday, March 10, 2018 6:54:03 PM
ALV op maandag 19 maart 2018 om 20.00 uur in Theater Posa

De leden van de bewonersvereniging zijn uitgenodigd voor de algemene jaarvergadering op maandag 19 maart 2018 om 20.00 uur.

Locatie: Theater Posa, Kempenaar 01-10  [Zaal open vanaf 19:30]

Voor de pauze vindt een presentatie plaats door leden van de stichting Glasvezel Noord Lelystad met de momenteel beschikbare informatie over de aanleg van glasvezel in onze 5 wijken. Hierdoor zijn ook de bewoners van Lommerrijk en de niet-leden van het Golfpark welkom.

Na de pauze staat de algemene jaarvergadering gepland.


Lees het artikel

Tuesday, February 27, 2018 12:00:00 AM
Glasvezel in de wijk met uw hulp?

De initiatief groep Glasvezel Noord Lelystad, verenigd in de Stichting Glasvezel Noord Lelystad (SGNL), doet onderzoek naar de mogelijkheid een glasvezelnetwerk aan te leggen in de wijken Flevo Golfresort, Golfpark, Houtribhoogte, Lommerrijk en Parkhaven. Meer informatie daarover SGNL vindt u op de website, www.glasvezel-noord-lelystad.nl.

 

Op basis van een haalbaarheidsonderzoek, uitgevoerd in de laatste maanden van 2017, is de initiatiefgroep bezig te onderzoeken hoe de aanleg en exploitatie van het glasvezelnetwerk in onze wijken gestalte zou kunnen krijgen.

 

Hierbij komt een groot aantal zaken aan de orde, o.a. op het gebied van financiering, marktpartijen, rechtsvormen en de rol van de overheid.

 

Daarbij hebben zij ook uw hulp nodig!

 

Zij zijn met name op zoek naar medebewoners, die goede kennis hebben van en/of ondersteuning willen verlenen bij:

Financiën - BelastingJuridische Communicatie-  Project management - Administratie en boekhouding - Secretariële ondersteuning


Lees het artikel

Eerste Vorige Page: 1 of 5 Volgende Laatste