Nederlands (Nederland) English (United States)
Register   |  Login

 

Oprichting

 

Home

De oprichtingsvergadering heeft plaatsgevonden 10 november 1998. Een verslag daarvan kunt u vinden in de map met nieuwsbrieven van 1998. De statuten zijn op 18 november 1998 gepasseerd bij notaris Rein Vos te Lelystad. De vereniging staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 39068821.

Bij besluitvorming geldt in principe: 'One house, one vote'. Voorstellen worden aangenomen bij 50%+1 van de stemmen en verworpen bij staking van de stemmen. Er dient een quorum aanwezig te zijn van 2/3e van de leden. Het is mogelijk te stemmen bij volmacht. Er kunnen onderwerpen ingebracht worden.

In de oprichtingsvergadering zijn de statuten met algemene instemming aanvaard.
 |   |  View Topic History  |