Nederlands (Nederland) English (United States)
Register   |  Login

 

Doelstelling

 

Home

De vereniging stelt zich tot doel het behartigen van de belangen van leden als bewoner van een woning op of in de naaste omgeving van het Golfpark en daarmee nauw samenhangende directe en indirecte woon- en leefomgeving.

Hiertoe zullen, indien nodig alle mogelijke partijen benaderd worden en zal er ook pro-actief opgetreden worden.

Verwacht wordt, dat leden zich actief opstellen, initiatieven nemen en gezamenlijke doelen nastreven; er kunnen werkgroepen en commissies ingesteld worden.
 |   |  View Topic History  |