Nederlands (Nederland) English (United States)
Register   |  Login

 

Bestuur

 

Home

Het bestuur zal bestaan uit 5 leden. De zittingsduur is maximaal 3 jaar; een rooster van aftreden zal nog bekendgemaakt worden. Kandidaatstelling dient vooraf plaats te vinden, gesteund door 10 leden.

De kascontrole-commissie wordt gevormd door 2 leden.

Huidig bestuur
 |   |  View Topic History  |